15
02 2018
666

24. (29.1.6.8) În care rînd al Declarației cu privire la impozitul pe venit persoana juridică va reflecta suma cheltuielilor aferente pierderilor legate de ieșirea forțată a unui mijloc fix?

Modul de completare a Declarației persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) este aprobată prin anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.153 din 22 decembrie 2017. Prin urmare, potrivit pct. 75 din compartimentul „Completarea anexei 2D. Ajustarea (majorarea/micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale”, în rândul 03021 coloana 2 a Declarației menționate, se reflectă pierderile legate de ieşirea mijloacelor fixe în cazurile neindicate în rândul 03020, inclusiv în cazul ieşirii forţate a proprietăţii reflectate în contabilitatea financiară ca pierderi excepţionale. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr. 153 din 22.12.2017(în vigoare 29.12.2017) Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 451-463 art. 2303 din 29.12.2017)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.