monitorul fiscal FISC.md Nr.1(29)

Februarie 2016

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Cuprinsul revistei
icon Ce impozite urmează a fi plătite de către cultele religioase?
icon Представление налоговых отчетов банком, находящимся в процессе ликвидации
icon Despre dreptul la scutirea personală pentru cetățean străin
icon Вычет расходов на услуги переводчика
icon Este oare în drept să beneficieze de scutirea personală cetățeanul străin, angajat la întreprindere de la începutul anului și, totodată, în cazul restituirii supraplății, ce documente urmează a fi anexate la Declarația cu privire la impozitul pe venit?
icon Расчет процента с востребованной физическим лицом суммы к возмещению
icon Obligațiile aferente impozitului pe venit la achitarea plăților în folosul nerezidentului
icon Calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele aferente serviciilor prestate de titularii patentei de întreprinzător
icon O праве физического лица на вычет при представлении Декларации о подоходном налоге
icon Locul de declarare de către o persoană fizică rezidentă a venitului sub formă de salariu obținut în Austria
icon О налоговых обязательствах физического лица при продаже доли участия в капитале юридического лица
icon Despre modalitatea de declarare a sumei venitului achitat și a impozitului pe venit reținut la sursa de plată
icon Налоговые последствия, связаные с оплатой проезда работников
icon О вычете расходов в налоговых целях
icon Разрешаются ли к вычету в налоговых целях расходы в виде пожертвования экономического агента в пользу примэрии для строительства дороги, которая является публичной собственностью?
icon О возмещении подоходного налога
icon Despre scutirea personală a soțului în urma căsătoriei în anul fiscal
icon Despre folosirea scutirii soțului pentru perioadele precedente
icon O persoana fizică, după prezentarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 08) pentru o perioadă fiscală precedentă, depistează că această Declarație conține o greșeală sau informații neveridice, care a diminuat suma impozitului cu 200 lei. Are oare dreptul persoana fizică să depună o declarație corectată? Se vor aplica penalități și amenzi în cazul dat?
icon О праве на возмещение НДС
icon Privind dreptul la restituirea TVA
icon Restituirea TVA la importul și comercializarea produselor lacatate și de panificație
icon О последствиях по НДС в случае изменения назначения предварительного платежа из аванса в заем
icon Despre consecințele fiscale privind TVA la acordarea unei reduceri
icon Об отнесении на зачет сумм НДС по обслуживанию служебных автомобилей
icon В какой налоговый период декларируется налоговая накладная в декларации по НДС в случае, когда дата поставки услуги отличается от даты ее выдачи?
icon Cu privire la sumele TVA aferente investițiilor (cheltuielilor) capitale achitate prin intermediul conturilor bancare
icon Какие первичные документы надлежит выписывать местному поставщику по поставкам товаров и услуг, предназначенных для реализации Программы «Compact»?
icon Cu privire la trecerea în cont a sumei TVA aferente valorilor materiale procurate utilizate pentru acordarea serviciilor de garanție
icon Despre modalitatea eliberării documentului primar cu regim special „Factură fiscală” în locul facturii fiscale retrase
icon О декларировании и уплате акциза в случае увеличении ставки
icon О праве на зачет НДС при отсутствии налоговой накладной в случае реализации арестованного имущества в счет погашения задолженности дебитора
icon Poate agentul economic beneficia de dreptul la trecerea în cont a T.V.A. aferente bunurilor materiale, care au fost sustrase sau distruse în urma unui accident rutier (confirmat documentar)?
icon Survine oare obligația achitării accizelor în cazul exportului de mărfuri accizate, în cazul în care repatrierea mijloacelor bănești nu a avut loc?
icon Cu privire la scutirea de accize în cazul lipsei de licență în domeniul fabricării producției alcoolice
icon Ce cotă a T.V.A. urmează a se aplica agentului economic prestator al serviciilor de audit unui rezident al Zonei Economice Libere (sediul căreia este amplasat pe teritoriul acestei zone)?
icon Despre restabilirea exemplarelor facturii fiscale în cazul pierderii
icon Despre unele particularități aferente aplicării taxelor locale
icon Întreprinderea noastră produce și comercializează articole din lemn, material plastic, aluminiu și aliaje din aluminiu, fortan, material pentru construcție. Noi nu avem unitate comercială, iar comenzile le recepționăm de la clienți și, ulterior, facem livrarea cu transportul nostru. În cazul întreprinderii noastre, rugăm să ne explicați, dacă apare obligația de a calcula taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
icon Cu privire la solicitarea autorizației pentru amplasarea publicității pe bunurile aflate în proprietate privată
icon Vă rog, să precizați dacă pot comercializa piese de schimb auto în baza patentei de întreprinzător? Totodată, rog să-mi explicați faptul dacă pot desfășura activitatea prin intermediul a doua gherete (chioșcuri) amplasate pe teritoriul unei piețe, în baza aceleiași patente.
icon Разъясните, пожалуйста, вправе ли обладатель предпринимательского патента на вид деятельности, соответствующий позиции 2.13. «Преподавание и репетиторство по различным дисциплинам, кроме музыки, хореографии и изобразительного искусства (обучение индивидуальное или групповое с числом слушателей до 20 человек)» приложения к Закону о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г., оказывать такие услуги, как психологическое консультирование и психоанализ?
icon Rog, să explicați dacă în baza patentei eliberate la genul de activitate 2.40 ,,Executarea și comercializarea obiectelor din lemn, metal, gips, argilă, ciment”, pot produce și comercializa tuburi din beton. Cine este responsabil de eliberarea patentei, în cazul în care nu corespunde genul de activitate indicat în patentă cu activitatea desfășurată.
icon В 2003 году на двоих с супругой купили пятикомнатную квартиру, расположенную на Московском проспекте, и оба в ней прописались. В 2006 году подарили эту квартиру дочери, но продолжаем в ней проживать и быть прописанными. В 2014 году я уплатил налог на недвижимость с учётом полагающейся мне скидки. В 2015 году неоплаченную сумму налога мне зачислили в недоимку. Разъясните, пожалуйста, правомерны ли действия налоговых органов?
icon Privind deducerea cheltuielilor aferente împrumutului neînregistrat la Banca Națională a Moldovei
icon Предприятие намеревается осуществить дарение в пользу некоторых физических лиц – граждан, которые недавно пострадали от стихийного бедствия (сильный ветер разрушил крыши домов). Дарение будет произведено в виде строительных материалов. Какие налоговые обязательства, сопряженные с подоходным налогом, возникают в данной ситуации?
icon Предприятие «Y» ООО получило обращение примэрии местности, в котором, в связи с зимними праздниками, запрашивается предоставление дарения в пользу местной школы и малоимущей семье пожилых людей. Какие налоговые обязательства по подоходному налогу возникают в данной ситуации?
icon С учетом изменений, внесенных в законодательство, должны ли ломбарды представлять налоговым органам информацию о непогашенных займах за 2015 год?
icon În luna curentă IFS teritorial a emis decizia asupra cazului de încălcare fiscală comisă de contribuabilul „X” SRL, ca urmare a constatării în cadrul controlului fiscal prin metoda verificării tematice a diminuării reținerilor la sursă a impozitului pe venit din salariul unor angajați. Urmează să informeze agentul economic „X” SRL angajații despre erorile aferente reținerilor la sursă şi ce sancțiuni riscă în cazul în care nu o face?
icon Contribuabilul a prezentat cu întîrziere organului fiscal informația despre schimbarea adresei juridice a sediului său. Poate fi considerată această încălcare nesemnificativă cu aplicarea sancțiunii sub formă de avertizare?
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon